ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศิรดา  กลิ่นน้อย


คำนำหน้าชื่อ :   นาง
ชื่อ - นามสกุล (Thai):   ศิรดา    กลิ่นน้อย
ชื่อ - นามสกุล (Eng):   SIRADA    GLINNOI
   
สังกัด :
  สํานักงานคณะ
งาน/ฝ่าย :
  งานการเงิน การคลังและพัสดุ
หน่วยงาน :
  หน่วยพัสดุ
ประเภทพนักงาน :
  พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ตำแหน่ง :
  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   4324
อีเมล @cmu:   sirada.k@cmu.ac.th
อีเมลอื่นๆ:   sirada2506@gmail.com
   
สาขาวิชา/การปฏิบัติงาน:  
ปรับปรุงล่าสุด :  
   
   
 
 
   
ระบบสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2014  FACULTY  OF  PHARMACY  CHIANG  MAI  UNIVERSITY.
POWER BY . IT TECNOLOGY.  TEL.4370
E-MAIL :  rossukon.t@cmu.ac.th